En De Ru Pt
09.02.2011 Article
Boulez and "Alea"

Pierre Boulez, “Hacia una estética musical”. Alea     Estudi de Boulez sobre el caràcter fetichista i arbitrari d’una gran part de la música aleatòria que es composava a l’època de l’escriptura de l’assaig (la dècada dels 60).  S’adverteix una crítica a dues grans figures de la música del moment, John Cage , a qui s’acusa de banalitat compositiva per l’ús que en fa d’una certa filosofia orientalitzant, on, el que sembla sortir perdent és la pròpia iniciativa ...